Dịch vụ trợ giúp tổ chức và cá nhân có tính phí

★Dịch vụ phiên dịch

★Dịch vụ biên dịch

★Dịch vụ trợ giúp bằng tiếng Việt

★Dịch vụ đưa đón tiễn tại sân bay

★Dịch vụ làm trang web bằng tiếng Việt

★Dịch vụ quảng cáo bằng tiếng Việt

★Dịch vụ hướng dẫn du lịch

★Dịch vụ trợ giúp bằng tiếng Việt (cho các nghiệp đoàn, doanh nghiệp có tu nghiệp sinh Việt Nam)

 

Thủ tục hành chính (có tính phí)

★Thủ tục đăng ký khai báo thu nhập

★Thủ tục xin visa

★Thủ tục đăng ký xin trợ cấp

★Thủ tục khi kết hôn và ly hôn

★Thủ tục khi thay đổi chỗ ở

★Thủ tục khi mua bất động sản