Kiến thức pháp luật Archive

Đăng ký xe đạp ở Nhật

Ở Nhật, phương tiện giao thông chủ yếu cho học sinh sinh viên và các bà nội trợ là xe đạp. Gần như đi đâu bạn

Bạn muốn đăng ký
Để nhận trợ giúp

Xin vui lòng đăng ký để sử dụng dịch vụ trợ giúp của chúng tôi