Sakubun: Du lịch(旅行)

Categories: Giới thiệu
No Comments

KẾT CẤU CỦA BÀI: DU LỊCH (旅行)

  1. Bạn đã đi đâu, vào thời gian nào: Giới thiệu cụ thể địa danh và thời gian
  2. Thuyết minh cụ thể từng địa điểm mà bạn đã đi qua
  3. Viết cảm tưởng về toàn bộ chuyến du lịch của bản thân

sakubun-du-lich

VĂN MẪU:

(CÒN TIẾP)

Link: Tổng hợp các bài văn mẫu 

Bạn muốn đăng ký
Để nhận trợ giúp

Xin vui lòng đăng ký để sử dụng dịch vụ trợ giúp của chúng tôi

Bạn muốn đăng ký
Để nhận trợ giúp

Xin vui lòng đăng ký để sử dụng dịch vụ trợ giúp của chúng tôi