Sakubun: Giới thiệu về đất nước, thành phố của bản thân 私の国・町

Categories: Giới thiệu
No Comments

KẾT CẤU CỦA BÀI  私の国・町(Giới thiệu về đất nước, thành phố của bản thân)

  1. Tên về đất nước của bạn 私の国は。。。。です。
  2. Ở trong nước, thành phố của bạn có gì đặc sắc: dân số, thời tiết, nhiều đồ ăn ngon, nhiều danh lam thắng cảnh vv… ベトナムに。。。があります。
  3. Những thứ kể trên có gì đặc sắc 食べ物がおいしいし、光景も綺麗だし
  4. Nhận xét một chút về đất nước/ thành phố của bản thân とてもいいところです。

Tất nhiên là đây là 1 bài văn mẫu sơ cấp điển hình, nên khi bạn giỏi ngữ pháp và biết nhiều từ rồi, thì cứ dựa vào kết cấu này để viết 1 bài văn hoàn chỉnh là được

VÍ DỤ:

  1. わたしの国はベトナムです。 Nước tôi là nước Việt Nam  (bạn có thể thay thế bất kỳ bằng thành phố nào, thị trấn, tên nơi bạn ở là được, ví dụ như là: ハノイ、サイゴン、フエ、ハイフォンなど。。。)
  2. ベトナムの人口は約9.000千万人国土面積は331.213 km2です。Việt nam có 90 triệu dân và diện tích lãnh thổ là 331.213 km2
  3. ベトナムにたくさんきれいなところがあります。(ở Việt Nam có nhiều địa điểm rất đẹp).
  4. 例えばハロンワン、フォンニャ ケバン国立公園(こくりつこうえん)、フエ古都(こと)などとてもきれいです。 Ví dụ như là: Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, Cố đô Huế đều là những nơi rất đẹp.
  5. さらに料理もとてもおいしいですフォーとかバンミーなどは世界とても有名です。Ngoài ra thì đồ ăn cũng rất ngon. Phở và bánh mỳ là những món ăn nổi tiếng trên thế giới
  6. 皆さん、ぜひベトナム遊び行ってくださいね。 Mọi người hãy đến  Việt Nam chơi nhé

MẪU CÂU CHÍNH:

1. Địa điểm đồ vật があります  A  CÓ …  (mẫu câu này nhắc lại bài 2.  (mẫu câu A(場所)B(もの)C(物)があります。:có B và C ở A – trong đó A là địa điểm、B và C là đồ vật

hoặc A(物)B(場所)にあります A ở địa điểm B – trong trường hợp này thì A lại là đồ vật tại địa điểm B.)

2. Địa điểm Động từ thể ます(bỏ ます)+に Động từ di chuyển (行きます、来ます): Đi đâu làm gì

Mẫu câu này tương đối thông dụng và mọi người hay dùng

Ví dụ: スーパー買い物に行きます。Đi siêu thị mua đồ

友達を迎えに来ます Đến sân ga để đón bạn

3. A 世界で有名です。Mẫu câu này khá được dùng khi người  ta nói là có cái gì nổi tiếng trên toàn thế giới. Chúng ta cũng có thể thay thế 世界 bằng このクラス、国、ハノイ (một địa điểm cụ thể…) là được

海外(かいがい)で有名(ゆうめい)です: Anh ấy rất nổi tiếng ở nước ngoài

Link : Tổng hợp các bài văn mẫu sơ cấp tiếng Nhật

 

Bạn muốn đăng ký
Để nhận trợ giúp

Xin vui lòng đăng ký để sử dụng dịch vụ trợ giúp của chúng tôi

Bạn muốn đăng ký
Để nhận trợ giúp

Xin vui lòng đăng ký để sử dụng dịch vụ trợ giúp của chúng tôi