Dịch vụ chuyển thư miễn phí đến địa chỉ mới của Bưu điện Nhật Bản

Bạn chuẩn bị chuyển nhà, nhưng chưa kịp báo cho các nơi biết địa chỉ mới nhà bạn, ví dụ như nơi làm thêm, trường bạn học, người quen ở xa, các công ty bảo hiểm, công ty quảng cáo, anh(cô) bạn có thói quen gửi bưu thiếp tặng bạn ở xa… vân vân và mây mây. Mà lúc này mà phải đi thông báo cho từng ý nơi cũng chết vật ra, mà lại chẳng có thời gian ý. Lúc ý còn bận chuyển nhà này, bận dọn dẹp này, bận liên lạc với cả bên chủ nhà cũ mới đủ kiểu.

Nhưng ko báo cho các bên, lúc mà họ gửi thư đến đòi tiền abc, hay họ gửi lương đến, gửi giấy báo thi JLPT thì cũng …mệt. Mà các bạn Nhật này thì nổi tiếng với các dịch vụ chiều khách tận bến, Bưu điện cũng là một đơn vị cung cấp dịch vụ cho khách hàng, nên để không phụ lòng mọi người …vừa lười vừa bận :), bưu điện đã có hệ thống miễn phí trong vòng 1 năm chuyển tất cả thư từ, giấy tờ linh tinh mà được gửi qua bưu điện đến tận địa chỉ mới nhà bạn, nếu bạn chịu đăng ký với bên bưu điện về việc chuyển nhà.

Sau 1 năm thì bạn vui lòng thông báo cho tất cả các nơi về việc bạn đã đổi địa chỉ, nếu không thì toàn bộ thư mà ở những nơi bạn chưa thông báo nó lại quay trở về địa chỉ cũ đấy.

Cách đăng ký thì siêu đơn giản:

  1. B ạn ra bưu điện yêu cầu nhân viên bưu điện cho bạn 1 tờ thông báo chuyển nhà và đăng ký dịch vụ nhận thư từ bưu thiếp đến đại chỉ mới: (引越し先への転送サービス )

Bạn điền vào và chìa ra cho bên bưu điện thẻ ID card của bạn đã kèm địa chỉ mới, thế là xong. Từ bây giờ bạn chỉ việc ung dung ở nhà và nhận thư từ của mọi người gửi về cho bạn ( bao gồm cả thư quảng cáo nhảm nhí) :))

Dưới đây là mẫu ở bưu điện nhé

 

change_of_address01 change_of_address02 change_of_address03

 

Bạn muốn đăng ký
Để nhận trợ giúp

Xin vui lòng đăng ký để sử dụng dịch vụ trợ giúp của chúng tôi

Bạn muốn đăng ký
Để nhận trợ giúp

Xin vui lòng đăng ký để sử dụng dịch vụ trợ giúp của chúng tôi