Số điện thoại khẩn cấp miễn phí khi nhắn cho người thân trong vùng động đất thiên tai

Động đất ở Nhật thì nhiều hơn cả ăn cơm. Nhiều khi trong tình trạng một tuần, 1 tháng động đất xảy ra liên tục đến mấy trăm vụ. Chính vì thế mà với bản tính lo xa lo gần của mình, các bạn Nhật đã cung cấp 1 hệ thống liên lạc để  liên lạc với người thân của mình trong trường hợp không liên lạc được bằng cả internet hay bất cứ phương tiện nào hoặc trong tình trạng truy cập và liên lạc trở nên khó khăn. Hệ thống này sẽ được mở ra miễn phí cho người sử dụng , nó tương đương với dịch vụ nhắn cho người nghe khi người nghe không bắt máy (留守番電話).

Đến đây sẽ có người thắc mắc là lúc đó thì gọi viber, gọi facebook, gọi bằng cách này nọ kia cũng được chứ sao. Tuy nhiên, trong những trường hợp khẩn cấp hoặc những trường hợp mang tính không thể làm gì được bằng điện thoại, mà kể cả có điện thoại cũng không liên lạc được vì bị nghẽn mạng, thì găm thêm 1-2 thông tin để bản thân và gia đình có thể yên tâm cũng là một cách, đúng không nhỉ?

Cách sử dụng như sau:

171.2

b_01

Để lại lời nhắn:

Gọi đến số 171

Ấn số 1 (nếu là smart phone)

Ấn số điện thoại của người mình muốn gửi lời nhắn

Để lại lời nhắn (30 giây)

Chú ý: 

Trường hợp là smartphone thì trước khi để lại lời nhắn thì ấn số 1

Trường hợp điện thoại thường thì cứ để nguyên cho đến khi có hướng dẫn thì để lại lời nhắn

Nghe thông tin nhắn:

Gọi đến số 171

Ấn số 2 (nếu là smart phone)

Ấn số điện thoại của bản thân, hoặc gia đình hoặc người thân

Nghe lại lời nhắn

Chú ý: 

Trường hợp là smartphone thì để nghe lại lời nhắn ấn số 1

Trường hợp điện thoại thường thì cứ để nguyên sẽ được nghe lại lời nhắn luôn

Chú ý: Dịch vụ này chỉ được cung cấp khi có động đất xảy ra. Tuy nhiên, thì có thể sử dụng thử để biết. Lịch sử dụng thử dịch vụ 171 để lại lời nhắn khi động đất

Ngày mùng 1, 15 hàng tháng từ 0h00 đến 24h00

Từ 0h00 ngày mùng 1 tháng 1 đến 24h00 ngày mùng 3 tháng 1

Tuần lễ chống thiên tai (9h00 ngày 30 tháng 8 đến 17h00 ngày mùng 5 tháng 9)

Tuần lễ chống thiên tai và volunnter (9h00 ngày 15 tháng 1 đến 17h00 ngày 21 tháng 1

Bạn muốn đăng ký
Để nhận trợ giúp

Xin vui lòng đăng ký để sử dụng dịch vụ trợ giúp của chúng tôi

Bạn muốn đăng ký
Để nhận trợ giúp

Xin vui lòng đăng ký để sử dụng dịch vụ trợ giúp của chúng tôi